Kredsledere

Navn: Allan Walther

Telefon: +45 40 22 94 53

Mail: kredsleder@fdff4.dk

Navn: Lonnie Wifstrup Skat Hansen

Telefon: +45 28 12 47 90

Bestyrelsesformand

Navn: Linnea Spangholm

Klasseansvarlig
Puslinge & 1.Tumling (5-8 år):

Navn:Sarah

Navn: Ebbe

Navn: Camilla Friis

Navn: Anna

Navn: Sofie

2.Tumlinge & Plite (9-11 år)

Navn: Mie

Navn: Oliver O

Navn: Aysha

Navn: Amanda

Navn: Lærke

Navn: Kirstine

Væbnere & Seniorvæbnere (11-15 år):

Navn: Allan Walther

Telefon: +45 40 22 94 53

Navn: Karina

Navn: Oliver S.

Seniorer (15-18 år)

Navn: Allan Walther

Navn: Karina

Kredsens hytte - Holmehytten

Navn: Michael Lind

Telefon: +45 27 11 08 91

Adresse

FDF F4
Nyelandsvej 51
2000 Frederiksberg

Kontakt

Leder@FDFF4.dk